O konferenci

Lidé nejsou zdroje

Lidský kapitál je konference určená vedení firem a těm, kdo jsou ve firmách přímo odpovědní za agendu práce se zaměstnanci. Všem, kdo si uvědomují, že k lidem nelze přistupovat pouze jako ke zdrojům (jak by se z anglického „human resources“ – HR mohlo zdát).

Z učebnice ekonomie: „Kapitál je prostředkem pro dosažení vyšších výnosů a zisku.“

Ze života firmy: „Lidé jsou to nejcennější, co máme. Jsou předpokladem našeho růstu a prosperity.“

Hlavní téma ročníku 2022

Jen co z diskurzu spojeného s lidmi ve firmách vyprchal pojem nový normál a covid přestal být hrozbou číslo jedna, za dveřmi vypukla válka. Proměna pracovního trhu a dlouhodobý stres způsobený nejistotou (ať už v souvislosti s pandemií, válkou nebo klimatickou změnou) jsou témata která doplnila dlouhodobé výzvy v oblasti kultivace lidského kapitálu. V odborném programu letošního ročníku nebudeme pouze hasit palčivé úkoly dneška, ale otevřeme i strategické otázky v podobě využití technologií v oblasti práce s lidmi nebo rozvoje mladých talentů.

Kdo na konferenci najde inspiraci

Program konference cílí na profesionály a profesionálky z oblasti práce s lidmi (HR/People/Culture/Diversity Director) a vedení firem, a to z širokého spektra odvětví. Pokud si uvědomujete význam kvalitních lidí a nezbytnost vytváření podporujícího pracovního prostředí ze strany vedení pro celkovou prosperitu firem, je program určen právě vám.

Struktura účastníků 2020 dle pozice ve firmě


Struktura účastníků 2020 dle odvětví působnosti