O konferenci

Lidé nejsou zdroje, ale kapitál

Lidský kapitál je konference určená majitelům firem, ředitelům, HR manažerům a všem, kteří si uvědomují, že k lidem nelze přistupovat pouze jako ke zdrojům (jak by se z anglického „human resources“ – HR mohlo zdát).

Z učebnice ekonomie: „Kapitál je prostředkem pro dosažení vyšších výnosů a zisku.“

Ze života firmy: „Lidé jsou to nejcennější, co máme. Jsou předpokladem našeho růstu a prosperity.“

Na co se konference zaměří v letošním ročníku?

„Škatulata, hejbejme se!“

Letošní rok je pro nás všechny v mnoha ohledech zcela výjimečný. V důsledku koronavirové krize dochází k významným strukturálním změnám v ekonomice a následkem toho se budou firmy a lidé v nich různým způsobem přesunovat a měnit. Změny probíhají velmi rychle a společnosti jsou nuceny se rychle adaptovat na nové podmínky. Aby i nadále zůstaly konkurenceschopné a ve všech ohledech obstály, je důležité znát odpovědi například na tyto otázky:

  • Jak poznat, kdo je pro firmu důležitý a kdo se „veze“?
  • Jak ty důležité udržet?
  • Jak rychle a správně najít nové lidi, abychom dokázali využít nových příležitostí?
  • Jak dobře zvládnout onboarding?
  • Jak se rychle a dobře rozloučit s těmi nepotřebnými?
  • Jak se správně a efektivně starat o zdraví zaměstnanců, fyzické i duševní a zabránit jejich vyhoření?
  • Jak integrovat do života firmy nové formy spolupráce „na dálku“ ? (home office, telekonference, ...)

….. A mnohé další…

Společně s předními odborníky budeme o správných odpovědích diskutovat na konferenci Lidský kapitál 2020.

Pro koho to je?

Lidský kapitál 2020 je určen především majitelům, ředitelům, profesionálům HR a všem kteří si uvědomují význam kvalitních lidí pro prosperitu firmy. Struktura účastníků minulých ročníků potvrzuje, že se nám tento záměr daří naplnit – viz vysoký podíl lidí z vrcholového managementu firem.