O konferenci

Lidé jsou kapitál, skrze který firmy rostou.

Lidský kapitál je konference určená majitelům, ředitelům, HR manažerům a všem, kteří si uvědomují, že k lidem nelze přistupovat jako ke zdrojům (jak by se z anglického human resources – HR mohlo zdát). Zdroj se těží, po čase se vyčerpá a následně opustí pro lepší ložisko. Tento nehospodárný přístup v práci s lidmi je v řadách firem dnes bohužel stále patrný. Firmy pak čelí nedostatku lidí, jejich vysoké fluktuaci, nízké motivaci a dalším „neduhům“, se kterými si neví rady a ztrácí orientaci v tom, co je příčinou a co důsledkem. Vše umocňuje rychlé tempo ekonomiky, tlak na „výrobu“ a tím i zvýšená konkurence mezi firmami. O lidi je boj. O to větší škodou je promarněný potenciál práce s nimi.

Z učebnice ekonomie: „Kapitál je prostředkem pro dosažení vyšších výnosů a zisku.“

Ze života firmy: „Lidé jsou to nejcennější, co máme. Jsou předpokladem našeho růstu a prosperity.“

Jaké změny by nastaly, když by se s lidmi zacházelo jako s pravým firemním bohatstvím, hodnotou, konkurenční výhodou?

Konference Lidský kapitál 2017 vychází ze zkušeností Blue Events, firmy která už 26 let tvoří odborné konference pro různá odvětví i profese (Retail Summit, Brand Management, Leadership for Life, HR Management, Retail Banking Forum, CFO Congress, atd.).

Komu je konference určena

Lidský kapitál 2017 je určen především majitelům, ředitelům a profesionálům HR, kteří si uvědomují význam lidí pro prosperitu firmy a chtějí zastavit plýtvání. Všem, kteří ve firmě chtějí vytvořit podmínky pro změnu a kultivaci lidského kapitálu.