O konferenci

Lidé nejsou zdroje

Lidský kapitál je konference určená vedení firem a těm, kdo jsou ve firmách přímo odpovědní za agendu práce se zaměstnanci. Všem, kdo si uvědomují, že k lidem nelze přistupovat pouze jako ke zdrojům (jak by se z anglického „human resources“ – HR mohlo zdát).

Z učebnice ekonomie: „Kapitál je prostředkem pro dosažení vyšších výnosů a zisku.“

Ze života firmy: „Lidé jsou to nejcennější, co máme. Jsou předpokladem našeho růstu a prosperity.“

Hlavní téma ročníku 2022

Lidé a byznys: jak vytěžit covidovou zkušenost pro budoucnost

Uplynulé období přineslo nové nároky jak na zaměstnavatele, tak zaměstnance. Často skloňovaná firemní kultura musela obstát bez osobního kontaktu a schopnost rychle se rozhodovat a flexibilita se ukázaly jako klíčové. Pojďme se společně s odborníky z oboru podívat, jak zkušenosti nabrané během pandemie zužitkovat pro budoucí rozvoj jak firem, tak jejich zaměstnanců. Otevřeme společně témata duševního zdraví, technologií a nových standardů nadcházející generace lidí ve firmách.

Kdo na konferenci najde inspiraci

Program konference cílí na profesionály a profesionálky z oblasti práce s lidmi (HR/People/Culture/Diversity Director) a vedení firem, a to z širokého spektra odvětví. Pokud si uvědomujete význam kvalitních lidí a nezbytnost vytváření podporujícího pracovního prostředí ze strany vedení pro celkovou prosperitu firem, je program určen právě vám.

Struktura účastníků 2020 dle pozice ve firmě


Struktura účastníků 2020 dle odvětví působnosti