O konferenci

Lidé nejsou zdroje, ale kapitál

Lidský kapitál je konference určená majitelům firem, ředitelům, HR manažerům a všem, kteří si uvědomují, že k lidem nelze přistupovat pouze jako ke zdrojům (jak by se z anglického „human resources“ – HR mohlo zdát).

Z učebnice ekonomie: „Kapitál je prostředkem pro dosažení vyšších výnosů a zisku.“

Ze života firmy: „Lidé jsou to nejcennější, co máme. Jsou předpokladem našeho růstu a prosperity.“

Hlavní téma ročníku 2021

Lidé a byznys: jak vytěžit covidovou zkušenost pro budoucnost

Uplynulé období přineslo nové nároky jak na zaměstnavatele, tak zaměstnance. Často skloňovaná firemní kultura musela obstát bez osobního kontaktu a schopnost rychle se rozhodovat a flexibilita se ukázaly jako klíčové. Pojďme se společně s odborníky z oboru podívat, jak zkušenosti nabrané během pandemie zužitkovat pro budoucí rozvoj jak firem, tak jejich zaměstnanců. Otevřeme společně témata duševního zdraví, technologií a nových standardů nadcházející generace lidí ve firmách.

Kdo na konferenci najde inspiraci

Konference Lidský kapitál je určen především majitelům, ředitelům, profesionálům HR a všem kteří si uvědomují význam kvalitních lidí a nezbytnost vytváření podporujícího pracovního prostředí ze strany vedení pro celkovou prosperitu firem. Struktura účastníků minulých ročníků potvrzuje, že se nám tento záměr daří naplnit. Představitelé vrcholového managementu firem bývají na konferenci zastoupeni z více než poloviny.

Struktura účastníků 2020 dle pozice ve firmě


Struktura účastníků 2020 dle odvětví působnosti