O konferenci

Lidé nejsou zdroje, ale kapitál

Lidský kapitál 2018 je konference určená majitelům, ředitelům, HR manažerům a všem, kteří si uvědomují, že k lidem nelze přistupovat jako ke zdrojům (jak by se z anglického „human resources“ – HR mohlo zdát). Zdroj se těží, po čase se vyčerpá a následně opustí pro lepší ložisko. Tento nehospodárný přístup v práci s lidmi je v řadách firem dnes bohužel stále patrný. Firmy pak čelí nedostatku lidí, jejich vysoké fluktuaci, nízké motivaci a dalším „neduhům“, se kterými si neví rady a ztrácí orientaci v tom, co je příčinou a co důsledkem. Vše umocňuje rychlé tempo ekonomiky, tlak na „výrobu“ a tím i zvýšená konkurence mezi firmami. O lidi je boj. O to větší škodou je promarněný potenciál práce s nimi.

Z učebnice ekonomie: „Kapitál je prostředkem pro dosažení vyšších výnosů a zisku.“

Ze života firmy: „Lidé jsou to nejcennější, co máme. Jsou předpokladem našeho růstu a prosperity.“

Na co se konference zaměří v letošním ročníku?

Lidský kapitál 2018 je založen na klíčové myšlence, že zaměstnanci jsou (minimálně) stejně důležití jako zákazníci… a hlavně, že jsou to lidi, ne jen položky ve statistice zdrojů. Zákazníky již většina firem léta analyzuje, bojuje o jejich loajalitu, dělá vše pro to, aby se zlepšil jejich zákaznický zážitek – je na čase pracovat se zaměstnanci stejně jako se zákazníky či dokonce ještě pečlivěji.

Kdy jindy než teď, když situace na trhu práce je extrémně kritická!

Budeme proto diskutovat cesty k vytváření lepší zaměstnanecké zkušenosti – chceme, aby se v našem slovníku pevně usadil pojem EMPLOYEE EXPERIENCE jako soubor aktivit, které firma může dělat na podporu rozvoje svého lidského kapitálu.

Pro koho to je?

Lidský kapitál 2018 je určen především majitelům, ředitelům a profesionálům HR, kteří si uvědomují význam lidí pro prosperitu firmy a chtějí zastavit plýtvání. Všem, kteří ve firmě chtějí vytvořit podmínky pro změnu a kultivaci lidského kapitálu.

Struktura účastníků ročníku 2017 potvrzuje, že se nám tento záměr daří naplnit – viz vysoký podíl lidí z vrcholového managementu firem.